archived works and non-works
--------------------------------------------- remembering some documented things (as i sort through boxes & folders) ---------------------------------------------


O2O19.11 ———————————————————— Barthes essay
O2O19.11 ———————————————————— Bhola cyclone
O2O19.1O ———————————————————————— 'Autopsy'
O2O19.O3 ——————————————— book launch poster
O2O18.12 ———————————————— comics vs Art ppt
O2O18.11 ———————— 'virtual memorialization'
O2O18.11 —————————————— Hátap offering menu
O2O18.11 ———————————————————— shade linocut
O2O18.1O ————————————— untitled mixed media
O2O18.O4 ——————————————— animated cyberpunk
O2O18.O2 ———————————————————————— _camosean
O2O18.O1 ———————————— imagined anthropology
O2O17.12 ———————————— 'fiction-based facts'
O2O17.11 ————————————— endangered languages
O2O17.O3 ——————— 'they say i made the moon'
O2O17.O2 ————————————————— 'Eileen' tribute
O2O17.O2 —————————————————— Cry Baby jacket
O2O16.1O —————————————————— OTGW Hallowe'en
O2O16.O9 ————————————————————————— harp mix
O2O16.O7 ———————————————— basket of kittens
O2O16.O4 ——————————————————————— easter egg
O2O16.O4 ——————————— quintessential FB post
O2O16.O3 —————————————— Facebook rebranding
O2O16.O2 ——————————————————— Jeanne Bendick
O2O16.O2 ————————————— 'Holiday in Iceland'
O2O16.O1 —————————————————— MLK Day tribute
O2O15.1O ————————————————————— closure sign
O2O15.O5 —————————————— STEAM Engine invite
O2O15.O5 ———————————————— mini illustration
O2O15.O5 ————————————— Universal Space Post
O2O15.O3.14 ———— Pi(e) Day banner + montage
O2O15.O3 ——————————————————————————— doodle
O2O15.O2 ————————————— Sagan window tribute
O2O15.O1 —————————————————— TARS papercraft
O2O14.12 —————————— 'cannibalism or waltz?'
O2O14.11 ————————————— Interstellar graphic
O2O14.1O ———————————— 'Take My Breath Away'
O2O14.1O ——————————————————— squashed Onion
O2O14.1O ————————————————— women in science
O2O14.O8 —————————————— Steven Universe pie
O2O14.O7 ——————————————————— giraffedacdoll
O2O14.O3 ————————————————————— snow Gunther
O2O14.O3 ——————————————— Dwarf Planet Pride
O2O14.O2 ————————————————— tiny b-day story
O2O13.11 —————————————————— 7 Days of Sagan
O2O13.1O ——————————————————— Jack o'lantern
O2O13.O9 ———————————————— 'Drowning in You'
O2O13.O2 —————————————— bee charmer archive
O2O12.11 ————————————— 'Cry Your Love Away'
O2O12.1O —————————————————————— HFG pumpkin
O2O11.12 ———————————————————— Top 25 of '11
O2O11.1O —————————————— Giraffedactyl shirt
O2O11.1O ————————————————————— Blood Orange
O2O11.O9 —————————————————————— Purity Ring
O2O11.O9 ————————————————— Sharon Van Etten
O2O11.O9 ——————————————————————— Toro y Moi
O2O11.O9 ————————————————————————— Dâm-Funk
O2O11.O9 ———————————————————— Sister Crayon
O2O11.O8 ———————————————————— Gordon-Levitt
O2O11.O8 ————————————————————— rap projects
O2O11.O8 ———————————————————————— Teen Daze
O2O11.O8 ——————————————————— Laura Weinbach
O2O11.O7 ————————————————————— Sleep ∞ Over
O2O11.O5 ————————————— accidental music vid
O2O11.O5 —————————————————— Gil Scott-Heron
O2O11.O5 ————————————————————— SSG redesign
O2O11.O4 —————————————————— 1st SSG article
O2O1O.O5 —————————— SIFF poem contest entry
O2OO9.O9 ——————————— coloring contest entry
O2OO8.12 ————————————————— snow impressions
O2OO8.1O ———————————————— Baldy Dash winner
O2OO8.O2 ———————————————————— M of Oz story
O2OO7.1O ————————————————————— Egad! parody
O2OO7.O8 ———————————————————— ticket master
O2OO7.O8 ————————————————— Coudal Swap Meat
O2OO7.O7 ————————————— Satanic Bible fb app
O2OO7.O6 ———————————————————— blog redesign
O2OO6.O5 ————————————— journalism portfolio
O2OO6.O3 —————————————————— Borges x Zissou
O2OO5.1O ————————————————— first online mix
O2OO5.O9 ———————————————— Spartan Love Club
O2OO5.O9 —————————————— Amnesty website 2.O
O2OO5.O8 —————————————— personal site intro
O2OO5.O8 —————————————— Amnesty website 1.5
O2OO5.O4 ———————————————————— protest flyer
O2OO5.O3 ——————————————————— Amnesty flyers
O2OO4.O7 ———————————————— Roots street team
O2OO1.O6 ——————————————— Akira Toriyama ppt
O2OOO.1O ———————————————————— 'sneek peeks'