vale paia

Confluence

#Confluence: Ghost Roads

Pe se la nei luga o le sami Le lalolagi vaivai Puupuu tatou taimi e feloai Te fa’anoanoa pea

Siva masina O fono ai le igoa maliu Vaitafe o le niu Malu a’e le la Te ataata lea, ou te ataata pea Ata pea loimata ua mou atu

Tu’u Mai Lou lima ta te eva I le po Taitai ou vae ma sisiva lo’u uo Fiafiaga i lalo le la o le po Ae maigi le tiga la’e toetiti e ta’ o

All the times I’ve fooled the light Dancing in it’s delirious nights Haunted by this son’s moonlight Waiting for the moon to rise

Leao – Siva Masina (Moon Dance)

I’m experiencing a profound sense of confluence today.

It crept up on me after a very ‘off’ first half of the day, feeling a mixture of personal buoyancy, interpersonal stress, and societal grumpiness in response to various things going on in my orbit lately. I’m typing this as I begin to unpack the experience which shifted my trajectory before the details slip away like those of a dream:

I was revising a draft of a blog post about Bandcamp and decided to abbreviate “Bandcamp” to “BC” at one point, but felt unsure about whether or not I’d seen the platform do this officially somewhere. (I also live in British Columbia, so thought it felt a bit odd to use “BC” for anything else.)

Read more...

#Confluence: Ghost Roads

Pe se la nei luga o le sami Le lalolagi vaivai Puupuu tatou taimi e feloai Te fa’anoanoa pea

Siva masina O fono ai le igoa maliu Vaitafe o le niu Malu a’e le la Te ataata lea, ou te ataata pea Ata pea loimata ua mou atu

Tu’u Mai Lou lima ta te eva I le po Taitai ou vae ma sisiva lo’u uo Fiafiaga i lalo le la o le po Ae maigi le tiga la’e toetiti e ta’ o

All the times I’ve fooled the light Dancing in it’s delirious nights Haunted by this son’s moonlight Waiting for the moon to rise

Leao – Siva Masina (Moon Dance)

I’m experiencing a profound sense of confluence today.

Read more...